شفافیت در تمامی مراحل انجام پایان نامه و تعامل با دانشجو؛ رسالت «مشاورین رساله حقوق» است.

بهترین رساله حقوق را از ما بخواهید و هرگز به چیزی کمتر از آنچه که استحقاقش را دارید؛ قانع نشوید.

ارتقاء سطحی علمی دانشجویان برای ما یک رسالت بزرگ است زیرا شرکت «مشاورین رساله حقوق»در وهله اول به ارزش تعامل با دانشجویان در ارائه اطلاعات و تبادل نظر، ارائه یک کار با کیفیت در کنار آموزش و … توجه می کند و نه فقط به جنبه تجاری فعالیتهای خود.

نتیجه چنین دیدگاهی به ساماندهی بهتر، تسریع در کار و پیشرفت موفقیت آمیز و در نهایت ارائه یک کار بی نظیر می انجامد.

0910-3434-482

0910-1502239 

info@lawthesis.ir

تهران، خ جمالزاده، پ 4 

پاسخگویی بدون وقفه و تعطیلی

پشتیبانی کامل تا برگزاری جلسه دفاع

 تضمین اخذ حداکثر نمره

یک اصل کلیدی دیگر در فرهنگ کاری «مشاورین رساله حقوق»، شفافیت است در تمام شرکتهایی که در زمینه نگارش پایان نامه فعالیت دارند؛ دانشجو فقط نتیجه کار را می بیند اما در ایرانداکیومنت اینگونه نیست و دانشجو به راحتی می تواند در صورت تمایل در جریان ریز تمام اقدامات قرار بگیرد این مساله باعث می شود دانشجو بتواند ارتباط بهتری با استاد راهنمای خود هم ایجاد کند و در ارائه کار موفق تر عمل کند

همانطور که گفته شد یکی از جذابیتهای شرکت «مشاورین رساله حقوق»برای دانشجویان عزیز؛ جنبه های آموزشی کار هست چرا که ما سعی می کنیم خود دانشجو هم مرحله به مرحله با پیشرفت کار؛ پیشرفت کند که البته این مساله؛ اشتیاق و تلاش نسبی دانشجو را هم می طلبد. انتقال اطلاعات و تبادل نظر با دانشجویان بطرز باورنکردنی موثر است و نتیجه اش آگاهی و پیشرفت هرچه بهتر دانشجو در مورد کار پایان نامه اش می شود. همین پیشرفت باعث تسلط کامل شما بر پایان نامه و در نهایت درخشش بی نظیر شمادر جلسه دفاع خواهد بود.

ما اعتقاد داریم نوشتن پایان نامه یک کار گروهی هست و شما رو هم عضوی از این گروه می دانیم. هرچقدر نقش شما موثر تر باشد؛ قطعا کیفیت ارائه کار هم بالاتر خواهد بود. توجه داشته باشید که ما انتظار نداریم دانشجویانی که کارشان را به شرکت «مشاورین رساله حقوق»محول می کنند؛ نقش علمی موثری روی کار ایفا کنند (که البته اگر چنین شود ما استقبال می کنیم) چراکه اغلب دانشجویان وقت چنین کاری را ندارند. اما انتظار داریم پا به پای ما روی کار مطالعه و توجه داشته باشین چرا که در نهایت این دانشجو هست که باید از پایان نامه دفاع کند و یک دفاع خوب مستلزم تسلط کافی شما به پایان نامه تان است.

2020-04-13T21:36:10+03:30