انتخاب موضوع برای پایان نامه های حقوق یکی از مهمترین و حساسترین مراحل مقدماتی کار هست که باید با دقت و وسواس زیادی انجام شود. در مجتمع پژوهشی رساله حقوق؛ ابتدا علائق و توانایی های خود دانشجو ملاک قرار می گیرد و بعد اولویتهای استاد راهنما. با در نظر گرفتن این دو عامل، مقالات جدید و به روز چاپ شده در سطح جهانی را مورد واکاوی قرار می دهیم تا بتوانیم موضوعات روز و جدیدی رو پیدا کنیم. بررسی مقالات حدودا سه روز (تا یک هفته) طول می کشد و در نهایت سه موضوع مناسب به دانشجو پیشنهاد می شود که با مشورت استاد راهنما؛ یکی را انتخاب کند.


برای راهنمایی بیشتر؛ کارشناس شیفت مجتمع؛ با شماره موبایل 09103434482 هم اکنون مشتاقانه پاسخگوی شماست.

 

برچسبها: سوالات رایج در خصوص پیشنهاد موضوع برای رساله حقوق؛ سوالات رایج در مورد پیشنهاد موضوع برای پایان نامه حقوق